2 thoughts on “Canis: The Speaker – Chap 1

  1. Mới biết đến bộ này. Đọc trang đầu chap 1 thôi mà đã thấy hay rồi T.T Mà đoạn cuối nghe creepy vãiii. Cảm ơn chủ nhà.

Leave a Reply to Mew Cancel reply

Follow

I hope I'm not my only friend

%d bloggers like this: