4 thoughts on “Canis: The Speaker – Chap 10

  1. Giờ mình mới biết có nhóm dịch Cannis đó. Bản dịch chỉn chu lắm, cám ơn nhóm bạn nhé. 😀

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Follow

I hope I'm not my only friend

%d bloggers like this: