********

Lảm nhảm chút: Không biết mọi người thế nào chứ mình đọc đến cảnh H của Nobu và Sam mà giật cả mình luôn á :v Vì sau mấy chap toàn kinh tế chính trị với xã hội đen các kiểu thì mình gần như quên luôn việc bộ này là BL rồi =))))

5 thoughts on “Canis: The Speaker – Chap 14

I don't care what's in your hair, I just wanna know what's on your mind

Follow

I hope I'm not my only friend

%d bloggers like this: