Lảm nhảm một chút: Trước thấy có mấy bạn kêu blog mình khung truyện nhỏ quá không nhìn rõ chữ, nên giờ mình đã thêm plug-in để sửa post sang chế độ full width cho khung truyện to hơn rồi đó. Mình cũng sửa tất cả post cũ rồi, ai muốn đọc lại cũng khỏi ngại chữ nhỏ nha :))
I don't care what's in your hair, I just wanna know what's on your mind

Follow

I hope I'm not my only friend

%d bloggers like this: