5/5 - (104 votes)

16 thoughts on “Canis: The Speaker – Chap 13

  1. trời giải thích chi tiết thật sự, sự tận tâm quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn nhà dịch nhiều

  2. Ui truyện hay mà còn đc biết thêm kiến thức mới nữa. Iu nhóm dịch❤

I don't care what's in your hair, I just wanna know what's on your mind

Follow

I hope I'm not my only friend

%d bloggers like this: