Canis: The Speaker – Chap 5*******

Ahuhu Nobu ngầu như 1 vị thần ;;A;; 

Cơ mà bản càng ngầu mình lại càng thấy thương, giống như một trái non bị chín ép, ngọt thì ngọt đấy nhưng vẫn phảng phất vị đắng chát xé lòng…

Mình thà rằng bản mãi mãi không bao giờ phải mạnh mẽ như vậy…

Rate this post

One thought on “Canis: The Speaker – Chap 5

I don't care what's in your hair, I just wanna know what's on your mind