4 thoughts on “Canis: The Speaker – Chap 9

  1. 🙁 coi mà cảm động quá đi, mong có nhiều cảnh HOT của 3 ng họ =)))) hí hí

  2. Trời đất ;-; đọc đến đoạn Nobu phah áo ra cho họ nhìn lm tui bật khóc ;-; thật sự quá đau đớn

I don't care what's in your hair, I just wanna know what's on your mind

Follow

I hope I'm not my only friend

%d bloggers like this: