5/5 - (49 votes)

4 thoughts on “Canis: The Speaker – Chap 10

  1. Giờ mình mới biết có nhóm dịch Cannis đó. Bản dịch chỉn chu lắm, cám ơn nhóm bạn nhé. 😀

  2. Anh ấy đã chuẩn bị để cầu hôn người ảnh yêu… Ấy vậy mà…

I don't care what's in your hair, I just wanna know what's on your mind

Follow

I hope I'm not my only friend

%d bloggers like this: