Canis: The Speaker – Chap 18 (full)

Note: Chap 18 đăng trước đó là bọn mình scan từ tạp chí, hóa ra chỉ có nửa đầu chap thôi, còn bản này dùng raw xuất bản, dài gấp đôi bản cũ.

Trước khi bắt đầu đọc chap này, các bạn có thể xem trước sơ đồ quan hệ nhân vật để ôn lại bài nha (Link chống cận)

Continue reading “Canis: The Speaker – Chap 18 (full)”