Thần giám – Chương 47

Chương 47: Yêu tu

Edit: forever young

Không nghĩ ra hình nào liên quan đến nội dung chương thì thôi dùng hình của người thương vậy =)))) Thị Phi được cameo 2s cũng coi như là có góp mặt rồi ha =)))) Mà đây là fanart thật sự của anh nhà đó, không phải tui đi trộm con nhà khác đâu nha~

Continue reading “Thần giám – Chương 47”